4 Cây cơ Pool vừa cập bến !

1. Lion Cue Pool Tiger : Giá 3.800.000 VND

1Lion Cue Pool Tiger 3tr8

2. Lion Cue Pool 01 : Giá 3.900.000 VND

2Lion Cue Pool 01 3tr9

3. Lion Cue Pool Skull : Giá 4.000.000 VND

3Lion Cue Pool Skulls 4tr

4. Lion Cue Pool Cobra : Giá 4.200.000 VND

4Lion Cue Pool Cobra 4tr2

Liên hệ : A Khôi – 0903 945 396

Add : 385 Bùi Đình Túy, Phường 14, Q. Bình Thạnh

5 cây cơ Carom mới cập bến !

1. Lion Cue 3C-01 Red Brown : Giá 4.000.000 VND

Lion Cue 3C-01 Red Brown 4tr

2. Lion Cue 3c-02 Black : 3.800.000 VND

Lion Cue 3C-02 Black 3tr8

3. Lion Cue Libre 01 Black : Giá 3.800.000 VND

Lion Cue Libre 01 Black 3tr8

4. Lion Cue Libre 02 Red White : Giá 4.000.000 VND

Lion Cue Libre 02 Red White 4tr

5. Lion Cue Libre 03 Scorpion : Giá 4.200.000 VND

Lion Cue Libre 03 Scorpion 4tr2

Liên hệ : A Khôi – 0903 945 396

Add : 385 Bùi Đình Túy, Phường 14, Q. Bình Thạnh.

4 cây cơ Pool cho ae lựa chọn !

1. Pool Cue 151 Blue : Giá 2.850.000 VND

1.Pool Cue 151 Blue Giá 2.850.000

2. B Cue Uni-loc White : Giá 3.300.000 VND

2.B Cue White ( Uni-loc )  Giá 3.300.000

3. B Cue Red : Giá 3.300.000 VND

3.B Cue Red ( Uni-loc ) Giá 3.300.000

4. Jump Air 2 : Giá 4.500.000 VND

4.PREDATOR JUMP-AIR 2 4.500.000

Liên hệ : Khôi – 0903 945 396

Add : 385 Bùi Đình Túy, Phường 14, Q. Bình Thạnh.

Cơ Snooker mới về !

1. Snooker BV cue : Giá 1.500.000 VND

1.Snooker BV 1tr5

2. Snooker Niche Cue Skills : Giá 2.750.000 VND

2.Niche Cue Skills 2tr750

3. Snooker Niche Cue Classic : Giá 4.200.000 VND

3.Niche Cue Classic 4tr2

4. Snooker Niche Cue 01 : Giá 4.200.000 VND

4.Niche Cue Snooker 4tr2

5. Snooker Niche Cue 02 : Giá 4.300.000 VND

5.Niche Cue Snooker 4tr3

Liên hệ : A Khôi – 0903 945 396

Add : 385 Bùi Đình Túy, phường 14, Q. Bình Thạnh

Cơ Pool mới cập bến !

1. Poison Strychnine : Giá 6.200.000 VND

1.Poison Strychnine 6tr200

2. Poison Widow W5 : Giá 6.850.000 VND

2.Poison Widow W5 6.850.000 VND

3. Predator Sport 2 ( Drap ) : Giá 11.500.000 VND

3.PREDATOR SPORT 2 11.300.000

4. Predator Sport Ice : Giá 11.500.000 VND

4.Predator Sport Ice 11tr5

Bonus : Case Predator 1×1 : Giá 1.600.000 VND

Predator 1x1 1tr8

 

Liên hệ : A Khôi – 0903 945 396

Add : 385 Bùi Đình Túy, Phường 14, Q. Bình Thạnh

Cơ Pool mới về !

1. P Cue PT6 : Giá 2.450.000 VND

1.P cue - PT6 2tr450

2. Pool Cue 151 Blue : Giá 2.850.000 VND

2.Pool Cue 115 Blue - 2tr850

3. B Cue Uni-loc : Giá 3.200.000 VND

3.B Cue - Uni Loc 3tr2

Liên hệ : A Khôi – 0903 945 396

Add : 385 Bùi Đình Túy, Phường 14, Q. Bình Thạnh