Mới cập bến 4 em Carom !

1.Dufferin Carom Libre Blue : Giá 1.200.000 VND

1-dufferin-carom-libre-blue-1tr2

2.BV Cue Carom Duff Style : Giá 2.600.000 VND

2-bv-cue-carom-duff-style-2tr6

3.BV Cue Carom Black-Red : Giá 2.700.000 VND

3-bv-cue-carom-black-red-2tr7

4.B Cue Carom Wood Red ( Ngọn ghép ) : Giá 4.300.000 VND

4-b-cue-carom-wood-red-4tr3

Liên hệ : A Khôi – 0903 945 396

Add : 385 Bùi Đình Túy, P14, Q. Bình Thạnh

4 Cây cơ Pool vừa cập bến !

1. Lion Cue Pool Tiger : Giá 3.800.000 VND

1Lion Cue Pool Tiger 3tr8

2. Lion Cue Pool 01 : Giá 3.900.000 VND

2Lion Cue Pool 01 3tr9

3. Lion Cue Pool Skull : Giá 4.000.000 VND

3Lion Cue Pool Skulls 4tr

4. Lion Cue Pool Cobra : Giá 4.200.000 VND

4Lion Cue Pool Cobra 4tr2

Liên hệ : A Khôi – 0903 945 396

Add : 385 Bùi Đình Túy, Phường 14, Q. Bình Thạnh

5 cây cơ Carom mới cập bến !

1. Lion Cue 3C-01 Red Brown : Giá 4.000.000 VND

Lion Cue 3C-01 Red Brown 4tr

2. Lion Cue 3c-02 Black : 3.800.000 VND

Lion Cue 3C-02 Black 3tr8

3. Lion Cue Libre 01 Black : Giá 3.800.000 VND

Lion Cue Libre 01 Black 3tr8

4. Lion Cue Libre 02 Red White : Giá 4.000.000 VND

Lion Cue Libre 02 Red White 4tr

5. Lion Cue Libre 03 Scorpion : Giá 4.200.000 VND

Lion Cue Libre 03 Scorpion 4tr2

Liên hệ : A Khôi – 0903 945 396

Add : 385 Bùi Đình Túy, Phường 14, Q. Bình Thạnh.

4 cây cơ Pool cho ae lựa chọn !

1. Pool Cue 151 Blue : Giá 2.850.000 VND

1.Pool Cue 151 Blue Giá 2.850.000

2. B Cue Uni-loc White : Giá 3.300.000 VND

2.B Cue White ( Uni-loc )  Giá 3.300.000

3. B Cue Red : Giá 3.300.000 VND

3.B Cue Red ( Uni-loc ) Giá 3.300.000

4. Jump Air 2 : Giá 4.500.000 VND

4.PREDATOR JUMP-AIR 2 4.500.000

Liên hệ : Khôi – 0903 945 396

Add : 385 Bùi Đình Túy, Phường 14, Q. Bình Thạnh.